Strona poświęcona polskiemu kompozytorowi Eugeniuszowi Morawskiemu-Dąbrowie (1876-1948) – artyście zapomnianemu, który należy do grona najważniejszych przedstawicieli stylu późnoromantycznego oraz ekspresjonizmu w muzyce polskiej na przełomie XIX i XX wieku. Około 80% dorobku twórczego Morawskiego spłonęło podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Dzieła, które zachowały się do naszych czasów można znaleźć w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz w zbiorach Biblioteki Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Część utworów jeszcze w zeszłym stuleciu doczekała się nagrań (pieśni, poematy symfoniczne, balety, kwartet smyczkowy) przechowywanych w Archiwum Polskiego Radia, szczególnie chętnie wykonywanych przez dyrygenta Andrzeja Straszyńskiego. Ponadto liczne wiadomości o twórcy można znaleźć we wspomnieniach oraz korespondencji osób, które znały kompozytora, np. listy Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa i Jana Brzezińskiego, czy wspomnienia Andrzeja Panufnika i Artura Rubinsteina.